...

Giáo trình CCNA

Tác giả:

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên thư viện

IT BOOKS Xem    Mượn

Giới thiệu:
CCNA được coi là chứng chỉ tốt nhất trong danh sách 10 chứng chỉ nghề nghiệp hàng đầu thế giới. Cisco_CCNA Giáo trình CCNA gốc của Cisco Tiếng Việt Nội dung Giáo trình CCNA gốc của Cisco Tiếng Việt bao gồm các phần sau: Lab 1- Cấu hình Switch cơ bản Lab 2- Cấu hình Router Cơ bản Lab 3- Telnet và SSH Lab 4- Hướng dẫn sử dụng GNS3 Lab 5- Lab tổng hợp Switch, Router Lab 6- Wireless Lab Lab 7- Cisco Security Manager (SDM) Lab 8- DHCP, DHCP Relay Lab 9- Định tuyến tĩnh (Static Route) Lab 10- RIPv2 (Routing Information Protocol) Lab 11- CDP (Cisco Discovery Protocol) Lab 12- Sao lưu IOS, cấu hình cho router Lab 13- Khôi phục mật khẩu cho Router Lab 14- Khôi phục mật khẩu cho Switch Lab 15- Lab tổng hợp phần 1 Lab 16- OSPF (Open Shortest Path First) Lab 17- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Lab 18- VTP, VLAN Lab 19- PVST+, PVRST Lab 20- Định tuyến VLAN sử dụng Switch Layer3 Lab 21- Standard ACL 3 Lab 22- Extend ACL

Bình luận (1)


Đặng Trung Kiên
08/12/2015 lúc 11:06


Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]