...

Exercises in Drilling Fluid Engineering

Tác giả: Pål Skalle

Thể loại: Kỹ thuật dầu khí

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
This is the exercise book accompanying Drilling Fluid Engineering.

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]