...

Equity Market: An Introduction

Tác giả: Prof. Dr AP Faure

Thể loại: Kế toán & Tài chính

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
This book covers all aspects of the equity market including its context, instruments, investors, primary & secondary markets, and valuation.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]