...

English Pronunciation in Use

Tác giả: Cambridge University Press

Thể loại: Sách Tiếng Anh

Người đăng sách: Lâm Hương

Ngôn ngữ: English


Mượn

Giới thiệu:
English Pronunciation In Use (Không CD) là giáo trình học và luyện tập ở lớp hoặc tự học tại nhà. Nó chú trọng vào việc cải thiện ngữ âm và khả năng nói tiếng Anh của bạn.