...

Engineering Thermodynamics

Tác giả: Tarik Al-Shemmeri

Thể loại: Kỹ thuật dầu khí

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
"Thermodynamics is an essential subject taught to all science and engineering students."

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]