...

Endless Night

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
In my end is my beginning.That's a quotation I've often heard people say. It sounds all right, but what does it really mean? Is there ever any particular spot where one can put one's finger and say: “It all began that day, at such a time and such a place, with such an incident?”

Tắt Quảng Cáo [X]