Em tìm anh

Em tìm anh

Updating Chương 1

Tác giả: Nhiên Yên

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Lưu Thị Huy

Ngày cập nhật: 20/04/2016

Giới thiệu:
Em sinh ra để tìm kiếm tình yêu, và em chính xác mình tìm kiếm điều gì. Sức mạnh và điều thiêng liêng này, là điều chắc chắn và tốt đẹp nhất mà em biết mình có trên hành trình. Em có niềm tin và có sức mạnh để mang đến điều đúng đắn. Em cảm giác đang mang sức mạnh của 2 người, 1 người mạnh mẽ và vô tận, cuốn em đi và yêu thương nhiều hơn em biết. Giúp em tỉnh táo và chẳng bao giờ gục ngã. Khiến em không sợ hãi và tin tưởng. Khi em tin tưởng vào anh là em tin tưởng vào chính mình. Em hy vọng, hy vọng mạnh mẽ và chân thành rằng, em cũng là sức mạnh, là niềm tin trong anh. Giúp anh làm những điều đúng đắn.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm