Đường tròn - Tuần hoàn

Đường tròn - Tuần hoàn

Updating Chương 1

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 30/07/2016

Giới thiệu:
Môn học hội tụ nhiều nhân tài kiệt xuất và có tính đặc thù cao đòi hỏi đam mê của người học dành cho những vấn đề Toán học đặt ra và giải quyết một cách nhanh gọn. Toán học hiện đại không còn gắn với những tư duy đỉnh cao trên trang giấy mà hơn hết nó gắn liền với thực tiễn cuộc sống; tạo nên những cặp khái niệm Toán học - cuộc sống

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm