Đường đời muôn nẻo - Dẫu nghèo vẫn ngay

Đường đời muôn nẻo - Dẫu nghèo vẫn ngay

Updating Chương 1

Tác giả: Trần Thiên An

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Kieu Van

Ngày cập nhật: 21/03/2016

Giới thiệu:
ĐÂY NHỮNG BÀI THƠ LỤC BÁT MÀ TÁC GIẢ ĐÃ SUY NGẪM SỰ ĐỜI ĐỂ VIẾT LẠI

Giữ tâm tĩnh lặng như tờ
Đừng vì câu nói vẩn vơ mà buồn
Tâm phiền mà ở trong hồn
Xác thân riễu rạo bồn chồn không yên...

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm