...

Dumb Witness

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
THE MISTRESS OF LITTLEGREEN HOUSE Miss Arundell died on May 1st. Though her illness was short her death did not occasion much surprise in the little country town of Market Basing, where she had lived since she was a girl of sixteen.

Tắt Quảng Cáo [X]