...

Dự đoán theo tứ trụ phần 1

Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa,Trần Viên

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Ebook "Dự đoán theo Tứ trụ" của tác giả Thiệu Vĩ Hoa và Trần Viên ở lần xuất bản này gồm nội dung của hai cuốn sách đã xuất bản trước đây là "Nhập môn dự đoán theo Tứ trụ" và "Dự đoán theo Tứ trụ", đồng thời bổ sung thêm "Cách tính độ vượng, suy của nhật can theo bảng điểm". Phần 1 sau đây là nội dung phần "Nhập môn dự đoán theo Tứ trụ" giới thiệu những kiến thức ngắn nhất về Tứ trụ và con đường ngắn nhất để tiếp cận với Tứ trụ cho người mới học.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]