...

Đông Cung Chi Chủ

Tác giả: Nguyệt Lãm Hương

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Lâm Hương

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Nếu bạn xuyên đến cổ đại, xin nhớ kĩ lời khuyên và cảnh báo của tôi: Đừng biểu hiện ra là mình quá thông minh, trừ phi bạn muốn bị coi là yêu quái, bị loạn côn đánh chết. Đừng vọng tưởng đi dạo quán Tần lầu Sở trêu chọc tiểu quan, mà nếu như bạn muốn dùng mỹ danh "danh kỹ Vạn Hoa Lầu ngàn người gối, vạn người chơi" để lưu danh thiên cổ, vậy thì tất nhiên là thôi, tùy bạn. Đừng hi vọng xa vời một kết cục np có ba chồng bốn nam sủng, chuyện đã không làm được ở xã hội hiện đại thì đến xã hội phong kiến bình thường này càng không có khả năng thực hiện được. Cái này không được, cái kia không thành, vậy thì còn xuyên qua làm cái gì? Uầy, tất nhiên là có điều kiện hấp dẫn, không có điều kiện thì phải sáng tạo điều kiện hấp dẫn nội tâm tốt đẹp của bản thân, lại để cho những cổ nhân kia tiếp nhận những cái gọi là ngang hàng là lý tưởng dân chủ. Cảnh giới cao nhất chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, hoặc giết người trong vô hình. (Nguồn: tangthuvien.vn)

Không có sách nào