Điều quan trọng nhất trong đời

Điều quan trọng nhất trong đời

Updating Chương 1

Tác giả: Catio

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Kieu Van

Ngày cập nhật: 21/03/2016

Giới thiệu:
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này
Ngoài tình yêu ra thì còn là gì nữa
Nếu ngoài kia gió giông về trước cửa
Thì còn lại điều gì, nếu chẳng phải yêu thương...

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm