...

Dictionary Of Business Continuity Management Terms

Tác giả:

Thể loại: Sách Tiếng Anh

Người đăng sách: Lâm Hương

Ngôn ngữ: English

Có trên thư viện

ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
Dictionary Of Business Continuity Management Terms The implementation of business continuity procedures, activities and plans in response to a Business Continuity Emergency, Event, Incident and/or Crisis (E/I/C). See: Invocation.

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]