...

Destination Unknown

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
The man behind the desk moved a heavy glass paper weight four inches to the right. His face was not so much thoughtful or abstracted as expressionless. He had the pale complexion that comes from living most of the day in artificial light. This man, you felt, was an indoor man

Tắt Quảng Cáo [X]