sach-dien-tu

Đất Nước

Updating Chương 1

Tác giả: Tư Bối

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: [email protected]

Ngày cập nhật: 09/05/2016

Giới thiệu:
Đất Nước mình qua hai cuộc chiến tranh
Sống vươn lên trên xác mìn, bom đạn.
Những bàn tay cầm súng chai sạn
Hòa bình về, lại cầm cuốc làm nông.
(Nguồn: Tư Bối)

Tắt Quảng Cáo [X]