...

Đạo quản lý

Tác giả: Lê Hồng Lôi

Thể loại: Sách Chuyên Ngành

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đạo Của Quản Lý NXB Đại Học Quốc Gia 2004 Tác giả: Lê Hồng Lôi Dịch giả: Lại Quốc Khánh, Trần Thị Thúy Ngọc Hiệu đính: Lương Gia Tĩnh Số trang : 654 Trang

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]