...

Đại Nam Thực Lục tập 2

Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Thể loại: Lịch sử - Chiến tranh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục

Người đăng sách: Phạm Thúy

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tài liệu " Đại Nam thực lục " là một bộ sử viết theo phương pháp biên niên, chép lại tất cả việc làm của các vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Đông Khánh. Nội dung Đại Nam thực lục rất phong phú, bao gồm rất nhiều lĩnh vực: chính trị, hành chính, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, pháp luật, xã hội...v.v..

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]