...

Đại Nam Thực Lục tập 1

Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Thể loại: Lịch sử - Chiến tranh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục

Người đăng sách: Phạm Thúy

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đại Nam Thực Lục" là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm mới hoàn thành, tính từ khi bắt đầu làm (1821 - Minh Mệnh năm thứ hai) đến khi hoàn thành và khắc in xong những quyển cuối cùng (1909 - Duy tân năm thứ ba).

Bình luận (1)


Lâm Thị Sen
23/11/2015 lúc 17:34


Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]