...

Curtain

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
Who is there who has not felt a sudden startled pang at reliving an old experience or feeling an old emotion ? “I have done this before...” Why do those words always move one so profoundly? That was the question I asked myself as I sat in the train watching the flat Essex landscape outside.

Tắt Quảng Cáo [X]