...

Current Assets

Tác giả: Larry M. Walther; Christopher J. Skousen

Thể loại: Kế toán & Tài chính

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
"This book is the second of seven books which introduces the basic principles of accounting, focusing primarily on liquid assets. "

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]