...

Chúng mình luôn có lỗi

Tác giả: Vũ Công Chiến

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đã gần một năm rồi, kể từ ngày miền Nam giải phóng. Chúng tôi đã rời nhà dân và ra làm doanh trại riêng. Thì cũng vẫn cái kiểu làm lán trong rừng như hồi chiến tranh, nhưng bây giờ là lán nổi, làm theo hàng lối giữa đồi trống và đặc biệt là không phải đào hầm. Cuộc liên hoan như kiểu hôm nay thật là hiếm hoi. Chúng tôi được phép uống chút rượu. Cả đại đội cùng liên hoan, nhưng anh Diện tổ chức một mâm gồm những lính cũ đã sống cùng anh nhiều năm.

Tắt Quảng Cáo [X]