...

Chu dịch với dự đoán học phần 2

Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa

Thể loại: Triết học & Chính trị

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thời Đại

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Phần 2 ebook Chu dịch với dự đoán học trình bày nội dung lớn: Nhập môn Chu dịch dự đoán học, Chu dịch dự đoán - các ví dụ có lời giải. Nội dung phần này trình bày phương pháp dự đoán theo tượng quẻ, phương pháp dự đoán theo sáu hào, các ví dụ mới về đoán quẻ của Thiệu Vĩ Hoa.

Không có sách nào