Chiều trên quê hương

Chiều trên quê hương

Updating Chương 1

Tác giả: Giạc Thu

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: [email protected]

Ngày cập nhật: 09/05/2016

Giới thiệu:
Quê hương tôi một vùng chè bát ngát
Chiều dần buông gửi gió vào vòm cây
Thoảng đâu đây hương hoa chè thơm ngát
Khoảng trời hồng bồng bềnh những áng mây
Quê hương tôi một buổi chiều không nắng
Xóm vắng buồn tênh trong gió thu về
Nắng giận chăng mà sao không thấy đến
Bến sông xưa vắng bóng những con đò
Quê hương tôi một vùng chè bát ngát
Chiều dần buông gửi gió vào vòm cây
Thoảng đâu đây hương hoa chè thơm ngát
Khoảng trời hồng bồng bềnh những áng mây
Quê hương tôi một buổi chiều không nắng
Xóm vắng buồn tênh trong gió thu về
Nắng giận chăng mà sao không thấy đến
Bến sông xưa vắng bóng những con đò

Tình anh em
Tình anh em
Rùa
Updating Chương 1
Đất Nước
Đất Nước