...

Chiến lược Đại Dương Xanh

Tác giả: W Chan Kim, Renee Mauborgne

Thể loại: Marketing - Sales

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức

Người đăng sách: Đặng Thanh Thảo

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, chiến lược cũng là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu. chiến lược đúng đắn và phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể, tại từng thị trường cụ thể sẽ là bước đầu tiên giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đề ra của mình. Những người học và làm kinh doanh không xa lạ gì với các tác phẩm kinh điển về chiến lược của Michael Porter, cũng như rất nhiều tác phẩm của các tác giả khác về đề tài này. Quan điểm truyền thống của Porter cho rằng doanh nghiệp có thể lập chiến lược cạnh tranh theo ba cách: hướng đế chi phí thấp (cost leadership), khác biệt hóa (differentiation) hay chiến lược tập trung (concentration). Tuy nhiên, liệu quan điểm truyền thống theo kiểu Porter có luôn luôn đúng trong tình hình thị trường hiện nay? Trong cuốn “Chiến lược đại dương xanh” này, hai chiến lược gia tiếp thị W. Chan Kim và Renée Mauborgne đến từ Học viện INSEAD (Pháp) đã làm thế giới kinh doanh rúng động với những định nghĩa hoàn toàn mới về chiến lược cạnh tranh. Khái niệm mới mà họ đưa ra là “chiến lược đại dương xanh” (blue ocean strategy). Theo chiến lược Đại dương xanh, mọi công ty, bất kể quy mô, lịch sử, ngân sách, vị trí địa lý đều có thể tạo ra những cách tân về giá trị. Quan trọng hơn, những cách tân này phải được khách hàng nhận biết giá trị và sử dụng chúng.

Bình luận (1)


Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]