Chị Ngôn

Chị Ngôn

Kết thúc Chương 1

Tác giả: Đặng Thiên Thanh

Thể loại: Hồi ký

Người đăng bản thảo: Hạo Thiên

Ngày cập nhật: 22/01/2016

Giá:    Miễn phí

Giới thiệu:
Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con trai chị bị bịnh nan y rồi mất khi cháu tròn tám tuổi…. Đó là khoãng năm 1985, cùng chịu chung với tình hình kinh tế của đất nước, gia đình tôi đang hồi thiếu ăn thiếu mặc. Bà Ngoại tôi té gảy chân, nằm một chổ, không tiền chạy chữa. Các em tôi bửa đói bửa no. Như không còn gì để mất chị tôi buông bỏ tất cã để ra đi. Chị đi biện biệt không lời từ giả, chã ai biết chị đi đâu. Chị đi rồi gia đình tôi buồn như có tang, không khí trong nhà nặng nề lắm. Chẵng thà, biết chắc là chị đã chết có lẻ chúng tôi đở lo hơn là cứ thắc mắc không biết giờ chị đang ở đâu, làm gì.!!!! Trong một lần làm giấy tùy thân lại, tôi đã lấy ngày tháng năm sinh của chị để khai cho tôi. Thế là tôi cũng sinh ngày 25 tháng 12 như chị

Bình luận (13)


26/12/2015 lúc 03:05


27/12/2015 lúc 13:25


27/12/2015 lúc 14:01


27/12/2015 lúc 14:28


27/12/2015 lúc 15:26


27/12/2015 lúc 19:24


27/12/2015 lúc 19:43


27/12/2015 lúc 19:59


27/12/2015 lúc 20:20


27/12/2015 lúc 20:40


27/12/2015 lúc 20:59


27/12/2015 lúc 21:15


27/12/2015 lúc 21:20


Mùa đông và mẹ
Mùa đông và mẹ
Tắt Quảng Cáo [X]