...

Chân Thực Huyễn Ảnh

Tác giả: Long Vô Ưu

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Đặng Thị Mai Uyên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tiểu tử, coi như ngươi không may! Thông Thiên: Long tiểu hữu, ngươi ... Ngươi bảo trọng! Long Vô Ưu: Ta không muốn làm người xấu, là các ngươi buộc ta đấy! Busujima Saeko: Sư huynh, ngươi không được là người xấu! Andariels: Thân ái, đi, cùng nhau giết người phóng hỏa đi! Megatron: Boss, kế tiếp phá hư nơi nào à? Aizen: Long, chúng ta anh em kết nghĩa đi! Tsunade: Ngươi hỗn đản này, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Kuzan: Xem ở Nicole. Robin mặt trên, tha ta một mạng đi! (Nguồn: http://truyenhaycv.com)

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]