...

Cẩm Châu Duyên

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Ô ! Đêm nay trời trong như gương Không làn mây vương, không hơi sương. Tơ trăng buông rèm trên muôn cành, Tơ trăng vàng run như âm thanh. Từ đâu tơ sầu reo vi vu, Buồn như làn mây chiều mùa thu, Êm như giòng tơ trên vai nường, Mong manh như là lời yêu đương. Tiễn đưa tôi bay lên cung trăng

Tắt Quảng Cáo [X]