...

C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập tập 49

Tác giả:

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 49 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm tác phẩm về kinh tế do Mác viết trong thời gian từ tháng bảy 1863, sau khi ông hoàn thành bản thảo kinh tế 1861-1863, cho đến tháng mười một 1875 khi bản tiếng Pháp của tập 1 bộ "Tư bản" được xuất bản lần đầu tiên.

Không có sách nào