...

C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập tập 42

Tác giả:

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 42 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những tác phẩm do hai ông viết từ tháng giêng 1844 đến tháng hai 1848. Những tác phẩm trong tập này chứa đựng những luận điểm thiên tài về những nguyên lý cơ bản của triết học Mác-xít chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]