...

Bond Market: An Introduction

Tác giả: Prof. Dr AP Faure

Thể loại: Kế toán & Tài chính

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
"This book covers all aspects of the bond market including its context, issuers & investors, organisation, instruments, maths, and tools. "

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]