...

Bồ tát tại gia, bồ tát xuất gia

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thể loại: Tôn giáo – Tâm linh

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Nếu Bồ tát tại gia, sau khi thọ giới, đi đường gặp người bệnh, không tìm phương tiện chăm sóc, hoặc tìm cách gửi gắm cho người khác chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Ðó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

Tắt Quảng Cáo [X]