...

Bộ đèn xe La Đa

Tác giả: Vũ Công Chiến

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, từ những năm cuối thập niên 198x cơ. Khi đó đã xóa bỏ cơ chế bao cấp được vài năm, nhưng tính chất của cơ chế thị trường thì mới chỉ chập chững, chưa "bạo tàn" như bây giờ.

Tắt Quảng Cáo [X]