...

Bàn tay cũng là hoa

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thể loại: Tôn giáo – Tâm linh

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Với những câu thơ, những tình ca hoan lạc và bi ai, mỗi nghệ sĩ - trong sát-na nào đó - đã chạm được tới bờ giải thoát. Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn làm một kẻ tri âm, đọc thơ Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Lưu Trọng Lư, suy tư về tình ca của Trịnh... không phải với con mắt nhà phê bình mà bằng con mắt sáng trong, an nhiên của Bụt. Nhờ thế, ta cảm hiểu được khoảnh khắc thi nhân đốn ngộ qua những bài giảng bình tinh tế và sâu sắc của thiền sư trong Bàn tay cũng là hoa.