...

Bàn Long Chi Xuyên Việt Tại Ngọc Lan Đại Lục Nguyên Niên

Tác giả: Tiếu Đàm Nhất Hạ

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Lâm Thị Sen

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Cho tới nay, cà chua (Bàn Long) đều là ta yêu nhất, bao quát sau đó rất nhiều tác giả tả Bàn Long cùng người, ta đều vẫn ở theo dõi. Muốn tả Bàn Long cùng người đã lâu, hi vọng này bản cùng người tiểu thuyết có thể có được Bàn Long mê yêu thích. Bàn Long thế giới, ai thiên phú thần thông lợi hại nhất? Bốn Thần thú? Thần thông dung hợp, có thể chạm đến thời không pháp tắc, có thể nói nghịch thiên! Phệ thần thử? Không chỉ có thể Thôn Phệ thần cách tăng cường thân thể, công kích linh hồn càng là gần như khó giải! Hủy Diệt Chủ Tể? Nương theo đến cao vị diện sinh ra, thần thông mạnh mẽ! Vận mệnh chúa tể? Bố kéo tộc xuất thân, nghiên cứu thần thông vô số năm, cuối cùng luyện thành tuyệt thế thần thông vượt qua Luân Hồi! Những này tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất thần thông! Xem Bàn Long thư mê xuyên qua Bàn Long thế giới, mạnh nhất thần thông, ngang dọc vô số vị diện, thành tựu người chưởng khống! (Nguồn: truyencuatui.net)

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]