...

Bài tập toán cao cấp tập 3

Tác giả: Nguyễn Đình Trí

Thể loại: Sách Chuyên Ngành

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Bộ tài liệu này được thiết kế dựa trên cơ sở các kết luận của các cuộc hội thảo khoa học về việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy toán học cao cấp cho các trường đại học, cao đẳng. Sử dụng bộ sách điện tử này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị cho mình những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức toán học cao cấp, bao gồm nhiều chương mục cũng như phần bài tập ví dụ hỗ trợ.

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]