...

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Đại học Sài Gòn

Thể loại: Công nghệ thông tin

Nhà xuất bản: Đại học Sài Gòn

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của sinh viên các chuyên ngành công nghệ thông tin và cũng là nội dung quan trọng ở các kỳ thi tốt nghiệp, thi hoàn chỉnh đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình này trình bày các chủ đề bài tập về:Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tìm kiếm, sắp xếp, cấu trúc danh sách liên kết và cấu trúc cây theo ngôn ngữ C/C++. Mỗi chủ đề được thiết kế gồm các phần: Tóm tắt lý thuyết, một số dạng bài tập điển hình và một số đề bài tập chọn lọc. Phần cuối của giáo trình có hướng dẫn giải cho một số bài tập tiêu biểu, đồng thời bổ sung một số đề thi mẫu để sinh viên tự rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề bài toán. Giáo trình chỉ trình bày vấn đề bài tập, còn các vấn đề lý thuyết liên quan thì bạn đọc có thể tham khảo chi tiết ở các quyển sách đã được chỉ ra ở phần tài liệu tham khảo.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]