Thơ Nôm truyền tụng

Ngày tạo: 19/11/2015

Thể loại:

Nguồn :Đang cập nhật

Báo cáo vi phạm


1.Ốc nhồi 2.Con cua 3.Đề nhị mỹ nhân đồ 4.Đọc cho Chiêu Hổ hoạ 5.????? 6.Đồng tiền hoẻn 7.Đàn gảy 8.Đá ông bà chồng 9.Đá chẹt thi 10.Hữu cảm 11.Thị Đểu thi 12.Thân phận người đàn bà 13.Hàng ư Thanh (Quán hàng ở xứ Thanh) 14.Ký tao nương Mộng Lan (Gửi nữ sĩ Mộng Lan) 15.Thơ tự tình 16.Khấp Vĩnh Tường quan 17.Thương 18.Đánh đu 19.Khóc chồng làm thuốc 20.Khóc Tổng Cóc 21.Thương ôi phận gái 22.Đánh cờ 23.Thương thay phận gái 24.Đưa đò 25.Không chồng mà chửa 26.Tiễn người làm thơ 27.Đi đái bùn nẩy 28.Lấy chồng chung 29.Trào tăng 30.Bánh trôi31.Quả mít 32.Lỡm học trò 33.Trách Chiêu Hổ 2 34.Bùn bắn lên đồ 35.Mời ăn trầu 36.Mời khách ăn trầu 37.Trúc Bạch hồ 38.Vọng Tây Hồ hoài hữu 39.Canh khuya 40.Vấn nguyệt 41.Cảnh thu 42.Miếu Sầm thái thú 43.Vịnh đời ngườiii 44.Cái giếng 45.Núi Ba Đèo 46.Núi Kẽm Trống 47.Vịnh Thăng Long hoài cổ 48.Vịnh bách chu - tức sương nữ 49.Cái quạt 50.Vịnh cái quạt 51.Vịnh nằm ngủ 52.Vịnh chung 53.Vịnh hoa cúc 54.Vịnh nhàn cư 55.Vịnh Hằng Nga 56.Vịnh xuyên cổ (Vịnh trống thủng) 57.Vịnh ni sư 58.Chế sư 59.Sư hoạnh dâm 60.Chùa Sài Sơn 61.Chùa Hương Tích 62.Nguyệt hỡi đê mê 63.Nước Đằng 64.Ngại ngùng 65.Chơi Khán Đài 66.Nhĩ Hà tức cảnh 67.Chi chi chuyện ấy 68.Phiếm chu ngoạn nguyệt (Giong thuyền chơi trăng) 69.Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ, kỳ nhị 70.Dệt cửi đêm 71.Quan Hậu sợ vợ 72.Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể 73.Quán Sứ tự 74.Du cổ tự 75.Hạ nhật tầm phu (Ngày hè tìm chồng) 76.Hỏi cô hàng sách 77.Hỏi trăng bài 1 78. Tức sự 79.Tát nước 80.Tình có theo ai 81. Duyên kỳ ngộ Sài Sơn thiên thị (Chợ trời núi Thầy) 82.Già kén kẹn hom 83.Hang Cắc Cớ 84.Tặng tình nhân 85.Vô âm nữ*


Bạn đã bình luận quá số kí tự.
Tắt Quảng Cáo [X]