Đồ Sơn bát vịnh ( 9 bài)

Ngày tạo: 19/11/2015

Thể loại:

Nguồn :Đang cập nhật

Báo cáo vi phạm


Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại): 1. Ðông Sơn thừa lương 2. Long tỉnh quá trạc 3. Phật động thâm u 4.Ðăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1 4a . Ðăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 2 5. Tháp sơn hoài cổ 6. Thạch phố quan ngư 7.Bộ Khánh Minh tự cảm hứng 8. Cốc tự tham thiền


Bạn đã bình luận quá số kí tự.
Tắt Quảng Cáo [X]