Bài viết Tạo mới bài viết

Khái Hưng, ngôi sao sáng trong "Bát tú" của Tự Lực văn đoàn"

Trong bát tú của Tự lực văn đoàn ngoài ba anh em ruột Nhất Linh, còn lại năm người không cùng dòng tộc. Trong số ấy có một người nhiều tuổi nhất là Khái Hưng. Khái Hưng là con quan Tuần phủ Trần Mỹ, cử nhân Hán học, từng có thơ in trên Nam Phong, quê làng Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cụ Tuần có 5 người vợ. Bà cả sinh được ba trai một gái. Người con trai đầu Trần Xuân là thương tá nhưng mất sớm, ...

Nguồn: http://vanhaiphong.com

Người gửi: viebooks.com Ngày: 07/12/2015 556 0 0

Nghệ thuật Khái Hưng

Giống như các tiểu thuyết khác của Tự Lực Văn Đoàn, tác phẩm của Khái Hưng thường đề cao sự tự do của tình yêu, chống lại các lễ giáo phong kiến, ít nhiều mang tính cải cách xã hội. Thoạt đầu Khái Hưng viết tiểu thuyết có khuynh hướng lý tưởng (Nhật Thịnh, Cái chết Khái Hưng, Đất Đứng số 512, ngày 3.6.2012), sau chuyển qua viết tiểu thuyết phong tục, tập quán như Thừa Tự, Gia Đình...

Nguồn: http://www.vannghesi.net

Người gửi: viebooks.com Ngày: 07/12/2015 737 0 0

Bàn về Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng

Khái Hưng chỉ chú trọng đến những diễn biến của ái tình trong lòng hai người, đến sự xung đột giữa ái tình và tôn giáo. Những diễn biến ấy được tả khéo. Tâm lý ái tình vẫn là cái sở trường của nhà...Khái Hưng tên thật là Trần Giư, nhưng ông thêm chữ Khánh thành Trần Khánh Giư để giống vị tướng Trần Khánh Dư đời trần. Bút danh Khái Hưng của ông được ghép từ các chữ cái của tên Khánh Giư...

Nguồn: http://yume.vn

Người gửi: viebooks.com Ngày: 08/11/2015 1780 1 0

Khái Hưng, cậu ấm làm văn chương

Trong bát tú của Tự lực văn đoàn ngoài ba anh em ruột Nhất Linh, còn lại năm người không cùng dòng tộc. Trong số ấy có một người nhiều tuổi nhất là Khái Hưng.Khái Hưng là con quan Tuần phủ Trần Mỹ, cử nhân Hán học, từng có thơ in trên Nam Phong, quê làng Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cụ Tuần có 5 người vợ. Bà cả sinh được ba trai một gái....

Nguồn: http://www.cuabien.vn

Người gửi: viebooks.com Ngày: 08/11/2015 366 1 0

Bác Khái Hưng trong mắt tôi

Lts. Xuyên suốt những thăng trầm của Tự lực văn đoàn , có một nhân chứng đặc biệt, người đã sống cả thời hoa niên ngay trong toà soạn báo Phong Hoá và Ngày Nay. Ông là con trai cả nhà văn Trần Tiêu: NSND Trần Bảng. Năm nay đã 87 tuổi, nhưng những hồi ức dưới đây cho thấy ký ức về người bác ruột – nhà văn Khái Hưng trong ông vẫn sắc nét....

Nguồn: http://news.go.vn

Người gửi: viebooks.com Ngày: 08/11/2015 703 1 0

Vài nét về Khái Hưng

Khái Hưng, tên thật là Trần Khánh Giư, sinh năm 1896 tại làng Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương. Con trưởng của tuần phủ Trần Mỹ, cử nhân hán học, tác giả tập thơ “Cổ Phần Lái Khúc”. Lúc nhỏ, Khái Hưng theo học chữ Hán, sau theo học trường trung học Albert Sarraut, đỗ tú tài, về Ninh Giang hoạt động thương mại, được thời gian, không thành công, trở lại Hà Nội dạy học ở trường Thăng Long...

Nguồn: http://vanlangseattle.org/

Người gửi: viebooks.com Ngày: 09/04/2015 328 1 0
Tắt Quảng Cáo [X]