Bài viết Tạo mới bài viết

Nhà văn Lê Lựu đã bán linh hồn cho ai? - Trần Mạnh Hảo.

Tôi biết Lê Lựu đang buồn, không phải buồn vì bệnh tật hay không được giải thưởng to cỡ 300.000.000 đ, mà buồn vì nhân tình thế thái, buồn vì đời nay tệ quá, tàn quá, xuống cấp quá, tha hóa quá, phi nhân quá. Hãy xem ông trả lời tờ báo An Ninh Thế giới số 1093 ra ngày 10-9-2011 của ông trung tướng công an Hữu Ước theo blog Nguyễn Thông: “Đọc mấy nhời của bác Lựu, giật mình, nghĩ sao mà tướng Hữu ...

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.de/2012/04/nha-van-le-luu-ban-linh-hon-cho-ai.html

Người gửi: viebooks.com Ngày: 18/11/2015 433 1 0

THÂN PHẬN CON NGƯỜI TRONG “THỜI XA VẮNG” CỦA LÊ LỰU

Nếu ở giai đoạn văn học trước, nhà văn quan tâm, khám phá, khắc họa những con người của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc, của giai cấp nhằm thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp của tập thể thì trước và sau năm 1986 (văn học giai đoạn đổi mới), mối quan hệ thế sự và đời tư lại nằm trong mối quan tâm đặc biệt của các tác giả. Chính sự chuyển đổi này đã khiến cho cách nhìn của các nhà văn về than phận con ...

Nguồn: THÂN PHẬN CON NGƯỜI TRONG “THỜI XA VẮNG” CỦA LÊ LỰU

Người gửi: viebooks.com Ngày: 18/11/2015 6141 1 0
Tắt Quảng Cáo [X]