Đặng Đình Loan

15/05/1940

Tên thật: Đặng Đình Loan

Năm sinh: 15/05/1940