Phạm Văn Sơn

15/08/1915 - 06/12/1978

Phạm Văn Sơn (1915 - 1978) là một sử gia Việt Nam và là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1915.

Trong vai trò người viết sử, ông cộng tác với Tập san Sử Địa (do một nhóm giáo viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm Sài Gòn sáng lập) và viết rất nhiều bài nghiên cứu, như các bài "Thái độ và hành động của nhân sĩ Việt Nam trong khoảng đầu thế kỷ XX", "Để so sánh các anh hùng trước Nguyễn Huệ với Nguyễn Huệ",... Ông cũng biên khảo rất nhiều sách sử, trong đó có bộ sách sử công phu nhất của ông là  Việt sử tân biên, gồm 7 quyển, biên soạn và phát hành từng quyển từ năm 1956 đến năm 1972.

Khi là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông từng là Chỉ huy trưởng trường Quân báo và Chiến tranh tâm lý Cây Mai . Chức vụ cuối cùng năm 1975 là Đại tá, trưởng Khối Quân Sử, Phòng 5 (Phòng Nghiên Cứu) bộ Tổng Tham Mưu .

Sau Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ông bị bắt đi học tập cải tạo. Ngày 6 tháng 12 năm 1978, ông qua đời vì bệnh tật tại trại cải tạo Tân Lập, huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú

Các tác phẩm của ông :

         - Vỹ tuyến 17 (ký tên Dương Châu)

         - Việt sử tân biên, 7 quyển, Sài Gòn, 1956-1972

         - Việt sử toàn thư, Sài Gòn, 1960

         - Việt Nam cách mạng sử (tên khác là Việt Nam tranh đấu sử), NXB Vũ Hùng, Hà Nội, 1951

        - Cuộc Tổng Công Kích - Tổng Khởi Nghĩa của Việt-Cộng Mậu Thân 1968, (viết cùng với Lê Văn Dương), 1968

         - Quân sử Việt Nam Cộng hòa

         - Việt Nam hiện đại sử yếu, NXB Thanh Bình, Hà Nội, 1952.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/