Nguyễn Quang Sáng

12/1/1932 - 13/02/2014

Nguyễn Quang Sáng còn có bút danh là Nguyễn Sáng sinh ngày 12 tháng 1 năm 1932. Ông quê ở xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

1. Tiểu sử

Từ tháng 4 năm 1946, vùng đất Nam Bộ đang trong cuộc chiến ác liệt chống thực dân Pháp, Nguyễn Quang Sáng xung phong vào bộ đội, làm liên lạc viên cho đơn vị Liên Chi 2. 

Đến năm 1948 được bộ đội cho đi học thêm văn hoá ở trường trung học kháng chiến Nguyễn Văn Tố. Năm 1950, về công tác tại phòng chính trị Bộ Tư lệnh phân khu miền Tây Nam Bộ, làm cán bộ nghiên cứu tôn giáo (chủ yếu là Phật giáo và Hoà Hảo). 

Năm 1955 theo (đơn vị tập kết ra Bắc, chuyển ngành với cấp bậc chuẩn úy, về làm cán bộ phòng Văn nghệ Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1958, công tác ở Hội Nhà văn Việt Nam, làm biên tập viên tuần báo Văn nghệ biên tập nhà xuất bản Văn học, cán bộ sáng tác. 
Năm 1966 vào chiến trường miền Nam, làm cán bộ sáng tác của Hội Văn nghệ Giải phóng. Năm 1972, trở ra Hà Nội, tiếp tục làm việc ở Hội Nhà văn. 

Sau ngày giải phóng (4-1975) trở lại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng thư ký Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh khóa l, khóa 2 và khóa 3 hiện nay.

Nguyễn Quang Sáng là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá 2, khoá 3 và là Phó tổng thư ký Hội Nhà văn khoá 4.

2. Tác phẩm

Văn xuôi

-  Con chim vàng (1957)

-  Người quê hương (truyện ngắn, 1958)

-  Nhật ký người ở lại (tiểu thuyết, 1961 )

-  Đất lửa (tiểu thuyết, 1963)

-  Câu chuyện bên trận dịa pháo (truyện vừa, 1966)

-  Chiếc lược ngà (truyện ngắn, 1966)

-  Bông cẩm thạch (truyện ngắn 1969)

-  Cái áo thằng hình rơm (truyện vừa, 1975)

-  Mùa gió chướng (tiểu thuyết, 1975)

-  Người con đi xa (truyện ngắn, 1977)

-  Dòng sông thơ ấu (tiểu thuyết, 1985)

-  Bàn thờ tổ của một cô đào (truyện ngắn, 1985)

-  Tôi thích làm vua (truyện ngắn, 1988)

-  25 truyện ngắn (1990)

-  Paris - tiếng hát Trịnh Công Sơn (1990)

-  Con mèo của Foujita (truyện ngắn - 1991)

-  Nhà văn về làng (truyện ngắn, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2008)

Kịch bản phim

-  Cánh đồng hoang (1978)

-  Pho tượng (1981)

-  Cho dến bao giờ (1982)

-  Mùa nước nổi (1986)

-  Dòng sông hát (1988)

-  Câu nói dối đầu tiên (1988)

-  Thời thơ ấu (1995)

-  GilZa dòng (1995)

-  Như một huyền thoại (1995)

Nguồn:  http://vi.wikipedia.org

Chiếc Lược Ngà (Truyện ngắn)

Con Chim Vàng (Truyện ngắn)

Con mèo của Foujita (Truyện ngắn)

Tắt Quảng Cáo [X]