NƠI VINH DANH TÁC GIẢ

Tác giả là người tạo ra tri thức, cần được yêu mến và tôn vinh bởi cộng đồng. Họ cũng cần được giải phóng khỏi những công việc sự vụ để có thời gian tập trung vào tác phẩm. Mạng xã hội sách với tư cách là một không gian quy tụ các tác giả, người đọc, nhà sản xuất, phân phối sách trong và ngoài nước là nơi tốt nhất để giới thiệu các tác giả đến với bạn đọc và nhà sản xuất sách.

Đọc thêm...

Tắt Quảng Cáo [X]