...

7 Thói quen thành đạt

Tác giả: Sean Covey

Thể loại: Kỹ năng sống - Nghệ thuật sống

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Open Library Đã đóng cửa
Giới thiệu:
Con người chúng ta luôn được khao khát được thành công, nhưng nếu chúng ta không nhận thức được từ thế giới bên ngoài thì ta theo đuổi một cách vô nghĩa. Thành đạt của mổi người tự nhìn nhận lấy và biết nắm bắt cơ hội thành đạt như thế nào tùy thuộc vào bản thân của chúng ta. "7 Thói quen để thành đạt của Steph" Sẽ dạy cho chúng ta những bài học kinh nghiệm đút kết của tác giả là người truyền thụ kiến thức lại cho mình.

Bình luận (4)


Phạm Thùy Linh
13/08/2015 lúc 09:43

Mua cuốn sách này khi đang cảm thấy bế tắc với những dự định của bản thân. Đọc cuốn sách này mình đã có những định hướng rõ ràng hơn. Bố cục sách khá rõ ràng, mỗi chương trình bày một vấn đề với nhiều dẫn chứng thực tế, sinh động, thú vị, giúp người đọc hình dung và cảm thấy được động viên nhiều hơn. Sau mỗi chương tác giả có một số bài tập gợi ý để thực hành những điều đã đọc được, những bài tập này cũng khá dễ ứng dụng, tuy nhiên cần có sự thực hành một cách nghiêm túc và lâu dài mới có kết quả thực sự. Mình đọc cuốn này sau khi đã đọc cuốn "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế (2)" nên cảm thấy nội dung 2 cuốn sách hơi giống nhau, kể cả một số ví dụ minh họa


Phạm Thùy Linh
13/08/2015 lúc 09:43

Mua cuốn sách này khi đang cảm thấy bế tắc với những dự định của bản thân. Đọc cuốn sách này mình đã có những định hướng rõ ràng hơn. Bố cục sách khá rõ ràng, mỗi chương trình bày một vấn đề với nhiều dẫn chứng thực tế, sinh động, thú vị, giúp người đọc hình dung và cảm thấy được động viên nhiều hơn. Sau mỗi chương tác giả có một số bài tập gợi ý để thực hành những điều đã đọc được, những bài tập này cũng khá dễ ứng dụng, tuy nhiên cần có sự thực hành một cách nghiêm túc và lâu dài mới có kết quả thực sự. Mình đọc cuốn này sau khi đã đọc cuốn "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế (2)" nên cảm thấy nội dung 2 cuốn sách hơi giống nhau, kể cả một số ví dụ minh họa


Đinh Thảo Loan
18/08/2015 lúc 15:44

Rất có ý nghĩa và thiết thực


Sandy
18/08/2015 lúc 17:05

Kể từ nay sẽ gối đầu giường cuốn sách ý nghĩa này