...

7 Thói Quen Của Người Thành Đạt

Tác giả: Stephen R. Covey

Thể loại: Kỹ năng sống - Nghệ thuật sống

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Chủ động không chỉ có nghĩa là đi bước đầu tiên. Đó là nhận lãnh trách nhiệm về hành vi của mình (trong quá khứ, hiện tại và tương lai) và có sự lựa chọn dựa trên những nguyên tắc và giá trị, hơn là cảm xúc và hoàn cảnh nhất thời. Người chủ động đại diện cho sự thay đổi, họ lựa chọn không trở thành nạn nhân, hoặc ở vào thế thụ động hoặc đổ lỗi cho người khác. Họ làm điều đó bằng cách phát triển và sử dụng bốn khả năng thiên phú của con người, đó là: nhận thức bản thân, lương tâm, trí tưởng tượng và ý chí độc lập

Tắt Quảng Cáo [X]