...

60 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phần 1

Tác giả:

Thể loại: Lịch sử - Chiến tranh

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
60 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1 trình bày về Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; những chặng đường lịch sử của dân tộc; xây dựng nhà nước dưới ánh sáng các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]