Lặng

Lặng

Updating Chương 10

Tác giả: Thư Võ

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 24/06/2016

Giới thiệu:
Một cái gì đó mà người ta gọi là giao cảm!? Một cảm giác thoáng qua đâu đó. Một cái gì đó lắng đọng vào tâm hồn. Lặng một chút, sẽ cô đọng được một cái gì đó. Lặng và cảm nhận....

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm