Trường Đông Nghĩ-Đọc-Viết

Trường Đông về Nghĩ-Đọc-Viết với các giảng viên Ngô Bảo Châu, Nguyễn Ái Việt và Giáp Văn Dương được tổ chức với 30 học viên

Chương trình bao gồm 

   1. Kỹ năng tiếp cận vấn đề mới

   2. Kỹ năng viết tiểu luận

   3. Suy nghĩ và đặt câu hỏi đúng


 

Nguyễn Ái Việt